คู่มือสำหรับการนำเข้าระบบ

คู่มือสำหรับการนำเข้าระบบ
 

ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มีส่วนข้อมูลในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมีรูปแบบดังต่อไปนี้

1. จากหน้าเว็บไซต์หลักเข้ามาสู่ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ จะมี Login user ทำการปรับพิ้นหลังเป็นรูปการตรวจจับควันดำ


รูปที่ 3.1 เข้าสู่ระบบ

2. หน้า “ลงทะเบียน” จะประกอบไปด้วย
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ใช้งาน
2. E-mail
3. สถานที่ทำงาน
4. ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
5. เบอร์โทรศัพท์
6. เบอร์มือถือ
7. รหัสผ่าน และยินยันรหัสผ่าน

รูปที่ 3.2 ลงทะเบียน

 

3. หลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบ จะมีหน้า Dashboard แสดงข้อมูลโดยสรุปเป็นกราฟต่างๆ เช่น ปริมาณการตรวจจับนับตามแบบ คพ.3 เป็นต้น

รูปที่ 3.3 Dash board

 

4. มีเมนูด้านบนเป็นกรอกข้อมูลแบบ คพ.3 ,คพ.4 ,คพ.5 และคพ.6

รูปที่ 3.4 กรอกข้อมูลแบบ คพ.3 ,คพ.4 ,คพ.5 และคพ.6

 

5. หน้ากรอกข้อมูลแสดงหัวเรื่องว่ากรอกข้อมูลแบบใดอยู่ เช่น แบบ คพ.3

รูปที่ 3.5 หน้ากรอกข้อมูล

 

6. หน้ากรอกข้อมูล แสดงข้อมูลให้กรอกง่ายตามแบบ คพ. ที่เลือก

รูปที่ 3.6 แบบฟอร์มข้อมูล

  

7. หน้าแสดงรายงานให้มีรูปแบบตามแบบ คพ. ที่กำหนดไว้

รูปที่ 3.7 ฟอร์มรายงาน

 

8. แบบฟอร์ม Dash board

รูปที่ 3.8 ปฎิทินแสดงข้อมูล

 

9. สรุปรายงานตามขั้นตอนแบบฟอร์ม

รูปที่ 3.9 สรุปรายงานตามขั้นตอนแบบฟอร์ม

 

10. สรุปข้อมูลเพื่อส่งพิมพ์รายงาน

รูปที่ 3.10 สรุปข้อมูลเพื่อส่งพิมพ์รายงาน

 

 


11. แบบพิมพ์รายงาน

รูปที่ 3.11 แบบพิมพ์รายงาน