การปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์

สาเหตุและวิธีการแก้ไขรถยนต์ควันดำ

สาเหตุหลักของการเกิดควันดำ

1. การปรับแต่ระบบปั๊มจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสม และตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันไม่ถูกต้อง องศาการฉีดไม่เหมาะสม ฉีดน้ำมันมากเกินไป
2. หม้อกรองอากาศสกปรก อุดตัน
3. บรรทุกเกินอัตราที่กำหนด
4. เครื่องยนต์สภาพชำรุดแลไม่สมบูรณ์ หรือเครื่องหลวม

อ่านต่อ: สาเหตุและวิธีการแก้ไขรถยนต์ควันดำ

ควันดำ หรือไอเสียจากรถยนต์ดีเซล

ควันดำ

ประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสารพิษอีกหลายชนิดโดยกว่า 40 ชนิด ล้วนเป็นสารพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

อ่านต่อ: ควันดำ หรือไอเสียจากรถยนต์ดีเซล

ทำอย่างไรเมื่อถูกคำสั่งห้ามใช้รถยนต์ควันดำ-เสียงดัง

ทำอย่างไรเมื่อถูกคำสั่งห้ามใช้รถยนต์ควันดำ-เสียงดัง

“ห้ามใช้ชั่วคราว”

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ถูกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” ต้องนำรถไปแก้ไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ ไม่ให้มีคันดำหรือเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน และนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าควันดำหรือเสียงดังภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว”

อ่านต่อ: ถูกห้ามใช้รถยนต์ควันดำ-เสียงดัง