ข้อมูลจุดยกเลิกคำสั่ง

คำเตือน !

1. ผู้ใดทำเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะหลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์ มีโทษตามกฏหมายอาญา

2. การฝ่าฝืนคำสั่ง "ห้ามใช้ชั่วคราว" หรือ "ห้ามใช้เด็ดขาด" มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท
(เช่น การใช้รถที่ถูกคำสั่ง "ห้ามใช้ชั่วคราว" หลังจากครบกำหนด 30 วัน โดยไม่นำรถไปยกเลิกคำสั่ง)

สถานที่ยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ

เวลา 09.30-15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

 

กรุงเทพมหานคร มี 58 แห่ง

1. กรมควบคุมมลพิษ
ซ.พหลโยธิน 7 (ซ.อารีย์) ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท
โทร. 0-2298-2515 , 0-2298-2522
2. สถานีตำรวจคู่ขนานลอยฟ้า 
ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ฝั่งขาเข้า (พุทธมณฑลสาย 2)
โทร. 0-2888-3249
3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ทุกเขต
สำนักงานเขต (50 เขต) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
4. กองการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
บริเวณลานจอดรถ (ช่อง P) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (อาคารสำนักงานโยธา) ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
โทร. 0-2245-6092
5. กองโรงงานช่างกล (กทม.2 ดินแดง)
ถนนมิตรไมตรี ใกล้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 0-2246-1908
6. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาราษฎร์บูรณะ
บริเวณที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 0-2871-4758
7. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาหนองแขม
โรงงานกำจัดขยะมูลฝอย หนองแขม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
โทร. 0-2444-2230
8. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาประเวศ
ซ.สภาพงษ์ 1/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามซีคอนสแควร์)
โทร. 0-2330-8453
9. ศูนย์ซ่อมกองโรงงานช่างกล สาขาดอนเมือง
ถ.พหลโยธิน บริเวณหลังสถานธนานุบาลดอนเมือง
โทร. 0-2532-0462
 

ต่างจังหวัด

ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-2515 , 0-2298-2522 โทรสาร. 0-2298-5369