กิจกรรม

กำหนดการฝึกอบรม เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

กำหนดการฝึกอบรม
เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องต้นน้ำ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ...

กำหนดการฝึกอบรม เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

กำหนดการฝึกอบรม
เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์